Forespørgsel på reservation (kun grupper)

Der kan kun reserveres pladser til afgang fra Holmens Kirke.

Grupper på over 9 personer kan reservere pladser til hverdage til en bestemt afgang.
Ingen gruppe-reservationer fra den 27. juni til 2. august. Der er til gengæld masser af afgange.
Skal bestilles SENEST 3 dage før sejlturen.

Der kan ikke reserveres pladser til weekend´s og helligdage.

Man kan hele året leje en hel båd. Det foregår via telefon på nr.: 32 54 41 02

Antal personer:  Heraf antal børn under 10 år:  Af hensyn til til børne-redningsveste
Dato for sejlads:   Brug dato-vælger eller formatet 01-01-2009
Ønsket tidspunkt: (format: 0800)  
Påstigning: Holmens Kirke
Bemærkning:
*Navn:
Adresse:
Postnr:
By
Telefon:
*Mobil:
*Email: