Forespørgsel på reservation, (kun grupper)

Der kan kun reserveres pladser til afgang fra Holmens Kirke.

Grupper på mindst 15 personer kan reservere pladser til hverdage til en bestemt afgang.
Skal bestilles SENEST 3 dage før sejlturen.

Der kan ikke reserveres pladser til weekend´s og helligdage.

Man kan hele året leje en hel båd. Det foregår via telefon på nr.: 32 54 41 02

Antal personer:  Heraf antal børn under 10 år:  Af hensyn til til børne-redningsveste
Dato for sejlads:   Brug dato-vælger eller formatet 01-01-2009
Ønsket tidspunkt: (format: 0800)  
Påstigning: Holmens Kirke
Bemærkning:
*Navn:
Adresse:
Postnr:
By
Telefon:
*Mobil:
*Email: